برخی از پروژه ها

نظر به اینکه این مجموعه از سال ۱۳۸۳ تا کنون به طور پیوسته و مستمر مشغول فعالیت بوده و بیش از ۶۰۰۰ پروژه انجام داده است برخی از آنها را مشاهده میفرمایید.

داروسازی داملران اراک ۱۳۸۳

شاهچراغ شیراز ۱۳۸۹

بهشت زهرا مرقد مطهر امام خمینی ۱۳۸۵

ساختمان گلدیران ۱۳۹۲

فرودگاه مهرآباد ۱۳۹۲

برج میلاد تهران ۱۳۸۹

مجتمع تجاری میلاد نور ۱۳۹۴

مجتمع تجاری بازار بزرگ ۱۳۹۴

بیمارستان هاشمی نژاد ۱۳۹۳

حسینیه بزاز ها ۱۳۸۷

مجتمع تجاری بازار قائم ۱۳۸۹

مجتمع آموزشی امام صادق(ع) ۱۳۹۵

مجموعه تاریخی برج طغرل ۱۳۹۲

شبکه خبر ۱۳۸۹

دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف ۱۳۹۵

بیمارستان شهید بهشتی شیراز ۱۳۹۷

امام زاده بی بی فاطمه ولدان ۱۳۸۹

نمایشگاه بین المللی تهران ۱۳۹۶

فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) ۱۳۹۰

راه آهن مشهد ۱۳۹۲

راه آهن کرج ۱۳۹۷

بوستان نهج البلاغه ۱۳۹۱

بیمارستان آتیه ۱۳۹۰

بیمارستان بقیه الله ۱۳۹۰

بیمارستان قلب شهید رجائی ۱۳۹۰

بیمارستان شهید هاشمی نژاد ۱۳۹۳

پارک دانشجو ۱۳۹۱

پایاسازه پاسارگاد ۱۳۹۲

دهکده آبی پارس ۱۳۹۲

مجتمع تجاری میلاد نور ۱۳۹۰

هواپیمایی آسمان ۱۳۹۲

سونوگرافی نیلو ۱۳۹۴

شرکت آب و فاضلاب تهران ۱۳۸۸

« 1 از 2 »

اندیشه درست پایدار است

اگر مایلید اطلاعات بیشتری کسب کند این صفحه را مطالعه کنید: درباره مازیکام