شاسی لوکس

۷۵۰,۰۰۰ ریال

فرمان دستی به دستگاه سفون اتوماتیک و تخلیه آب به صورت غیر اتوماتیک