سیفون اتوماتیک (شیر برقی یا سیفون چشمی )

خذف فلاش تانک و نصب شیر برقی به جای فلاش تانک و یا فلاشولو و فرمان توسط لوازم اتوماتیک کننده مازیکام

توضیحات

مـشـخـصـات فـنـی سـیـفـون اتـومـاتـیـک گروه تولیدی مـازیـکام مـدل FLX –SV

 • قابلیت فرمان ۳ سنسور به صورت همزمان و یا تکی جهت کنترل تردد شخص در فضای سرویس (هـر نوع چیدمان در سرویس را پوشش خواهـد داد ).
 • قابلیت فرمان به چراغ و عـطر پاش و هـواکش در زمان ورود شخـص به سرویس و خاموش کردن این لـوازم مـدتی پـس از خـروج شخـص از سرویس .
 • قابلیت نصب سنسور لای درب ( مگنت – میکروسوئیچ ) برای سرویس های کوچک .
 • قابلیت فرمان به فلاش تانک و یا شیـر برقی .
 • قابلیت فرمان و نصب سیستم شست و شوی کـف ( هـر پنج باراستفاده یک مـرحله شست وشوی کـف و خـشک کردن کف )
 • دارای مدار صرفه جـویی در مصرف آب ( تخلیه دوگانه ).
 • دارای مدار آلارم جهت جلوگیری از تاخیر بیش از حـد افـراد در سرویس ( بیش از ۱۷ دقـیقه تاخیـر).
 • دارای مـدارعـملکـرد هـفتگی ( در صورتی که از سرویس استفاده نشود هـرهـفته یک بار سیفـون به صورت خودکار عـمل خواهـد کرد که این عـمل باعـث جلـوگیری از خشک شدن آب در شتر گلو می شود ) .
 • چراغ اطلاع رسانی دوگانه ( قرمـز زمان اشغال – سبز در زمان آزاد بودن سرویس ).
 • زمانبندی چهارگانه در تایم اولیه تخلیه (استفاده کمتر از سه دقیقه از حالت بـدون آب تا ۴ لیتـر تخـلیه متغـیر) .
 • قابلیت نصب و استفاده از شاسی فـرمان دستی .
 • سیستم دائم کار بوده و سالها بی نیاز از سرویس و نگهداری کار خواهـد کرد.
 • ولتاژ برق تمامی سنسورها و دستگاه ۱۲ ولت که به وسیله ترانس همراه تامین می گردد.
 • ولتاژ کار در قسمت خروجی شیر برقی ۲۲۰ ولت  و یا ۱۲ ولت.