سنسور لوله ای

۳۵۰,۰۰۰ ریال

جهت نصب روی سقف های کاذب از این سنسور استفاده می شود