سنسور تخم مرغی

۳۵۰,۰۰۰ ریال

برای نصب در زاویه های 90 درجه مثل کنج سقف و دیوار از این سنسور استفاده می شود