شستشوی کف اتوماتیک توالت

رایگان استفاده کنید! یکی از امکانات موجود در سیستم سیفون اتوماتیک سری FLX مدار خروجی مخصوص شستشوی کف میباشد. در صورت به کار گیری این سیستم ، پس از هر پنج مرتبه استفاده از سرویس بهداشتی ، یک مرتبه کف سرویس شستشو داده خواهد شد . جهت استفاده بهینه از این امکان به راهنمایی که[…]