فرصت های شغلی و همکاری با مازیکام

از کلیه افرادی که توانایی در امر فروش و بازاریابی دارند دعوت به همکاری میشود شرایط : – علاقه به کار فروش – دارای روحیه همکاری بالا و مسئولیت پذیز – دارای قدرت کلام و فن بیان و پوشش مناسب – دارای ایده و راه کارهای علمی و آشنایی به استراتژی های فروش از افراد[…]