چگونگی پیگیری سفارشات

پس از خرید از طریق این وبسایت ممکن است بخواهید بررسی کنید که سفارشتان در چه مرحله ای است. از طریق صفحه پیگیری سفارشات میتوانید این کار را انجام دهید.

در صفحه فوق دو کادر شماره سفارش و ایمیل صورت حساب را مشاهده میکنید. شماره سفارش شما در بالای فاکتور صادره از وبسایت همچنین از طریق ایمیل در اختیارتان قرار گرفته است. ایمیل صورت حساب نیز همان ایمیلی است که هنگام ثبت سفارش وارد کردید. آن دو را در قسمت های خواسته شده وارد کنید سپس میتوانید شماره سفارش ، تاریخ ثبت سفارش ، و وضعیت سفارش ( در حال انجام – در انتظار بررسی – لغو شده و ….) و همچنین فاکتور صادره خود را مشاهده کنید.