شستشوی کف اتوماتیک توالت

رایگان استفاده کنید!

یکی از امکانات موجود در سیستم سیفون اتوماتیک سری FLX مدار خروجی مخصوص شستشوی کف میباشد.

در صورت به کار گیری این سیستم ، پس از هر پنج مرتبه استفاده از سرویس بهداشتی ، یک مرتبه کف سرویس شستشو داده خواهد شد .

جهت استفاده بهینه از این امکان به راهنمایی که در زیر آورده شده دقت بفرمایید .